Knipspel 4 - kniphona

Här är kniphonan som till skillnad från hannen inte gör så mycket väsen om sig under spelet. Det är mest hannarna som spelar, trixar och bråkar med varandra. 

 

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.