Krickor

Krickan är vår minsta and. Vid min "knipsjö" finns även 4-5 par krickor samt några gräsänder.

 

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.