Den stora Korsnäbbsdagen inföll, enligt mig, 31/10 2009. Aldrig tidigare har jag fått så många fina tillfällen att fotografera dessa lustiga fåglar. Större och mindre korsnäbbar i olika åldrar lät sig välvilligt fotograferas i olika poser. Jag lägger här ut ett urval av alla hundratals bilder jag tog under denna fantastiska dag i Sibbaboda. Ni kan roa er med att försöka art- och åldersbestämma fåglarna. Här finns både yngre som gamla fåglar och både större och mindre korsnäbbar av olika kön. Alla är inte lika lättbestämda som de mer typiska individerna, tagna från "rätta vinkeln".Korsnäbbar - Sibbaboda
Foto: Tony Svensson

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.