Strandängar 27/2 2021                         Foto: Karl Zeift

Just nu börjar det ta fart på våra strandängar. Gäss, änder och strandpipare är på plats för att staka ut sina revir och i luften hör man spelande sånglärkor, om de nu inte sitter på en sten och spelar som på en av Karls bilder! Här får ni en försmak av våren - STRANDÄNGSGALLERI 27/2.