Jag som driver Naturfotogrupp Sydost heter Tony Svensson och bor i östligaste Blekinge. Jag har hållit på med naturfoto i 40 år och ofta saknat någon förening eller sammanslutning för oss med detta intresset. Eftersom varje årstid rymmer så många möjligheter med fotografering av allt från landskapsfoto av olika slag till djur- och växtfotografering så tror jag att det kommer bli en inspiration och en liten kick när man får tips om nya ställen och nya saker att fotografera. Jag kommer själv att bidra med mycket av det som jag själv brinner för och hoppas att ni andra som vill vara med också kommer att göra detta.

Nu sänker vi också medlemsspriset till 250 kr/år som var planerat och de medlemmar som betalat fullt pris för 2019 får därför ett års förlängning utan kostnad.

Medlemskap betalas till konto som fås efter mailkontakt eller telefonsamtal.

Adress: tonyeagle55@hotmail.com

eller 0455-52515 (kvällstid)

Väl mött i sydöstra Sveriges fantastiska natur!

 

Här är första provnumret av vår tidning som till nästa fylligare nummer kommer att byta namn till Naturfoto i sydost. Skriften kommer i fortsättningen att distribueras digitalt till medlemmarna 6-12 månader innan de läggs ut på hemsidan.