Naturfoto i sydost

Naturfoto i Sydost heter vårt digitala medlemsblad som kommer 4 gånger om året. Här har du möjlighet att skicka in bidrag, stora som små för publicering. Gärna lite bilder med text till eller någon kortare/längre reserapport eller kanske något tips som kan komma oss andra till nytta. Skicka helst in bilderna i original och texten för sig eller som en wordfil med bilderna monterade och nedsamplade till ca 2000-2500 pixlar på längsta sidan. Fullstora bilder tar för mycket plats och det blir svårt att maila ett pdf-dokument som är för stort. Vet du inte hur man nedsamplar bilder så skicka alltid bilder som original så fixar jag resten.

 

På denna sidan hittar du äldre nummer (6-12 månader gamla) som jag lägger ut här till allmän beskådan.